A MUND TË BËHET E QËNDRUESHME INDUSTRIA E MODËS?

E ardhmja e modës është e ndritshme dhe e përgjegjshme – nëse e bëjmë ndryshimin së bashku!

Për të kontribuar më mirë në mbrojtjen e mjedisit, filluam të sugjerojmë që të gjithë klientët të përdorin gradualisht materialet e ricikluara për të zëvendësuar ato ekzistuese që nga viti 2015. Nëpërmjet përpjekjeve tona të bashkërenduara me furnitorët, më shumë se 99% e varieteteve të pëlhurave kanë zgjidhur problemet teknike të thurjes me materiale të ricikluara, dhe kontrolli i kostos i është afruar ose arritur qëllimit të pritur të klientit.

Përveç kësaj, ne po studiojmë gjithashtu në mënyrë aktive materialet e paketimit të ricikluar, duke shpresuar të arrijmë normën 100% të riciklimit të produkteve tona në të ardhmen e afërt.